TEKNIK

Syntetisk tröghet

Vindkraften har 10-faldigats på 10 år, fantastiskt tycker vi. Förändringen medför också nya utmaningar, som vi vill hjälpa till med att lösa. Vindkraft bidrar inte naturligt med tröghet till elsystemet, vilket minskar dess stabilitet. För att motverka detta implementeras marknader för att öka andelen tröghet syntetiskt, det är framförallt olika typer av energilagring som kan bidra.

Ett virtuellt kraftverk

Hjärtat i Krafthem är vårt virtuella kraftverk. Ett virtuellt kraftverk möjliggör att tillgångar med potentiell syntetisk tröghet kan bidra till att balansera elnätet och skapa intäkter. Att dessa tillgångar ansluts är ytterst viktigt för att samhällsekonomiskt övergå till ett förnyelsebart elsystem. Genom att ansluta en tillgång till Krafthems virtuella kraftverk styrs tillgången för att optimera nyttan med hänsyn till de tekniska och praktiska begränsningar som kan finnas. Är du intresserade av att delta med en tillgång i vårt virtuella kraftverk, eller har någon fundering? Kontakta oss här.