VI FÖRÄNDRAR VÄRLDEN TILLSAMMANS

Krafthem har flera pågående samarbetsprojekt och vi tror på att samarbete är vägen framåt för ett hållbart samhälle med positiv utveckling inom teknologi och en välmående planet.Krafthem är framförallt ett verktyg och skapar värde genom att appliceras korrekt. Alla typer av energikonsumtion, -produktion och -lagring som har någon nivå av flexibilitet kan stödja omställningen till ett hållbart energisystem och förbättra resursens ekonomi. Vill ni samarbeta med Krafthem, eller har frågor kring vad ett samarbete innebär, kontakta oss här.

Det virtuella kraftverket

Vindkraftverk, solcellsanläggningar, energilagringssystem, elbilar med mera har potentialen att bidra till ett förnyelsebart energisystem. Med en högre andel vind- och solkraft avtar systembalansen,och genom att samarbeta med Krafthem och blir ni en del av vårt virtuella kraftverk och kan därmed kan ni erbjuda systembalans och skapa signifikanta intäkter.

Hjälp era kunder att spara pengar på att bli hållbara

Krafthem har viktiga samarbeten med målet att nå ut till personer med budskapet om fördelen med ett smart och klimatneutralt elavtal. Bilhandlare, mekaniker, laddningsnätverk, solcellsinstallatörer med mera kan alla erbjuda sina kunder ett mervärde tillsammans med Krafthem, genom en ekonomisk förtjänst och en positiv klimatpåverkan.