Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

Vad menas med tekniken Vehicle to Grid (V2G)?

V2G möjliggör bidirektionell energiöverföring från och till ett elbilsbatteri. Med denna teknik kan bilens batteri t.ex. lagra energi från solceller under dagen, för att sedan förse fastigheten med energi under natten, även kallat vehicle to home (V2H). V2H innebär att el från bilen används i huset – medans V2G matar ut el från bilen till elnätet, principen är den samma: bilens batteri är ett energilager.

article image

Denna teknik har potentialen att vara en viktig del i utvecklingen av smarta elnät då V2G även kan användas till att öka flexibiliteten i elnätet vid behov. Den teoretiska potentialen är stor med tanke på den kraftiga tillväxt av elfordon som sker i samhället idag. Tekniken stöds idag i vissa elbilar men det finns fortfarande en del kluriga frågor rörande uppkoppling, teknik och standarder. Det finns nytta för både individen och elsystemet med V2G/V2H men framför allt V2H kan under sommarmånader sänka elkonsumtionen från nätet drastiskt för den enskilda individen – detta då bilens batteri förser huset med el. Samtidigt som V2G skulle kunna hjälpa till att flytta topplasttimmar genom att i de lokala elnätet under de kallaste vintermånaderna, något som i sin tur kan minska behovet av ombyggnationer i elnät som leder till dyrare nätavgifter.

Utmaningar består dels av frågor som hur kraftelektroniken ska utformas. Bilen drivs på likström (DC) medans elnätet och hushåll använder sig av växelström (AC). Detta betyder att elen måste omvandlas från DC i bilen till AC innan vi skickar el till huset eller nätet. Denna omvandling kräver då att elen omvandlas från DC till AC i bilen eller i laddboxen. Därefter krävs en smart styrning av denna funktion från t.ex. en aggregator som Krafthem för att se till att elen i bilbatteriet utnyttjas på bästa sätt, att elbilens batteristatus prioriteras samt att ersättning då bilen stöttar nätet.

Vill du veta mer om denna V2G/V2H? Läs faktabladet från Power Circle som du hittar här https://powercircle.org/vad–ar–vehivle–to–grid/