Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

Hur fungerar solceller?

En solcell omvandlar ljus från solen till elektricitet som går att använda direkt eller lagra i t.ex. ett batteri. Det aktiva ämnet i en solcell är kisel, ett grundämne som det finns gott om på vår planet. För varje sekund då solens ljus träffar Jorden finns tillräckligt stor mängd energi för att hela planetens energibehov i två timmar – vilket visar på stora möjligheter för denna teknik. 2019 stod solceller för 3% av världens elproduktion – samma år i Sverige utgjorde solel 0.4% av landets elproduktion.

article image

Kostnaden för solceller har minska dramatiskt under det senaste decenniet och kostnaden tros minska ytterligare under de kommande tio åren, framför allt när det gäller större anläggningar. Samtidigt blir tekniken mer mogen och effektiviteten ökar ständigt, vilket innebär att man får ut mer elektricitet per m2. En solpanel är ca 1 x 1,7 meter och har vanligtvis en märkeffekt på 300–380 W beroende på tillverkare. Givet detta så krävs det ca 15 st paneler på ett villatak för en effekt på 5 kW, dessa tar upp 25–30 m2 – vilket i sin tur levererar ungefär 5000 kWh per år. Priset för 5 kW solceller är ca 100 000 kr och fram till Juli 2020 gick det att få statligt bidrag för en investering i solceller. Bidraget är nu borttaget och kommer den 1:a januari 2020 ersättas av skattereduktion för grön teknik vilket innebär en reduktion med 15 % av kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen är högst 50 000 kr per person och år och inkluderar även energilager för egenproducerad el samt laddpunkter till elfordon.

Solceller kommer att ha en stor roll i den globala omställningen mot mer förnybara energikällor för att minska koldioxidutsläppen. Att tänka över är det faktum att solceller bara producerar el då solen skiner, vilket oftast är då behovet av el är som minst. Sveriges elnät är dimensionerat för vad som kallas topplasttimmen, detta är timmen under året som behov av el är som störst vilket oftast inträffar i januari eller februari när det är riktigt kallt. Detta är också under en period då solinstrålningen i Sverige är väldigt låg. Med andra ord är denna teknik inte en lösning som ensamt kan täcka Sveriges elbehov. Som tur är har vi andra förnybara energikällor såsom vattenkraft och vindkraft som kompletterar solenergin alldeles utmärkt under timmar då solen inte skiner.