Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

Vad innebär smart laddning för din elbil?

Smart laddning för en elbil omfattar ett flertal funktioner som kan tillämpas för att göra laddningen enklare, billigare, säkrare och helt enkelt smartare. Krafthem vill att det ska vara enkelt att minimera kostnaderna när du laddar din elbil, med vår teknik ser vi till att ladda din elbil när elen är billig. Vi ser även en potential att elbilsägare är en del av lösningen i det framtida elsystemet under timmar då elnätet behöver stöttas, dessa timmar är tider på året då efterfrågan på el är större än utbudet en funktion även kan ge ersättning.

article image

Bakom begreppet smart laddning finns ett flertal tekniker som möjliggör detta. De vanligaste av dessa är framför allt uppkoppling, dynamisk lastbalansering och fasbalansering. För last– och fasbalansering krävs en laddbox som stödjer dessa funktioner samt en elmätare som går att koppla upp mot laddboxen. Uppkoppling är vitalt för att vi på Krafthem ska kunna få kontakt med en elbil för att kunna anpassa laddning utefter elpriset. Detta kan ske på två sätt: direkt till bilen genom en API, alternativt kan vi koppla upp oss till en laddbox. För att göra detta krävs en internetuppkoppling i bilen eller laddboxen. Hör av dig till oss på connect@krafthem.se om du är nyfiken på vilka bilar och laddboxar vi kan koppla upp oss mot idag. Dynamisk lastbalansering ser till att laddningen till elbilen anpassar sig efter hur mycket ström som förbrukas i fastigheten. Denna funktion ser främst till att skydda huvudsäkringen genom att koppla upp sig mot huvudmätaren i fastigheten för att få en överblick på hur mycket el som används i fastigheten, för att sedan anpassa bilens laddning utefter tillgänglig el.

Fasbalansering används om laddboxen är ansluten till 3–fas i fastigheten likt en spis eller tvättmaskin som kräver mer ström. Med fasbalansering innebär att laddning fördelas jämnt ut mellan faserna för att minska risken för att en säkring går. Vissa laddboxar är anslutna med 1–fas vilket innebär att fasbalansering inte är tillgänglig, detta minskar också effekten som är tillgänglig för laddningen, som i sin tur påverkar hur snabbt en elbil laddas.

Krafthem vill öka kunskapen i samhället för att tillsammans kunna bidra till ett mer hållbart energisystem. Med den ökande andelen elbilar inom transportsektorn vet vi att smart laddning kommer få en allt större roll i den omställning. Vår pusselbit i denna omställning är den smarta styrningen av konsumtion hos elbilsanvändare – en viktig del för ett grönare samhälle. Ställ dig frågan, vad händer om alla på din gata skaffar elbil imorgon och kopplar in sin elbil i huset samtidigt?