Teknik

Teknik och innovation är drivkraften till en hållbar framtid. I denna del hittar du information om all sorts teknik som vi anser viktiga för framtidens samhälle, varje artikel varierar i djup och innehåll. Artiklarna i denna kategori beskriver dels hur utvalda tekniker fungerar, men också till vilken grad den används idag både i Sverige och globalt. Ekonomiska aspekter tas även upp för att visa hur grön teknik kan vara lönsam både i stor och liten skala. Vi vill hålla er uppdaterade på utvecklingen av tekniken som ser till att de kommande generationerna har en ren och grön planet att leva på - framtidens teknik är redan här, lär dig mer om den med oss!