Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

Hållbarhet

En hållbar omställning av vårt samhälle är i högsta grad nödvändig och brådskande om vi ska kunna fortsätta leva på vår planet. För att möjliggöra en hållbar omställning och nå uppsatta mål som Parisavtalets ambition om att begränsa den globala uppvärmningen med klart under 2 °C och helst under 1,5 °C, samt EU:s mål om klimatneutralitet år 2050 måste samtliga aktörer inom alla branscher samarbeta och göra ansträngningar. Enligt experters framtidsscenarier krävs att vi både minskar våra utsläpp, effektiviserar processer och arbetssätt men också kompenserar för oundvikliga, eller redan orsakade utsläpp. I Kunskapsbasens del om hållbarhet hittar du artiklar som förklarar och undersöker begrepp som rör klimatarbete, initiativ och teknik som bidrar till att bekämpa de negativa klimatförändringarna orsakade av människor. Läs vidare för att få bättre koll och lära dig om hur du kan vara en del av omställningen!